środa, 22 maja 2019

Popreal.com

Witamy! Stanowczo za mało nas w tym roku na blogu! Pokazuję się tylko chwilowo i to dość rzadko. Mam tutaj dla Was bardzo ciekawą firmę. Mianowicie jest to Popreal.com
Sklep posiada ubranka dla dzieciaczków. Ja już dosłownie przepadłam.. Tyle pięknych i słodkich ubranek. Szczerze mówię byście zajrzeli przejrzeć co firma ma w asortymencie. Jak dla mnie spodobało się najwięcej ubranek mama-córka. Zobaczcie ubranka dla dziewczynek .
Ja już tyle perełek znalazłam dla swojej gwiazdy. Słuchajcie.. to nie wszystko. Dla chłopców też są piękne ubranka. Dla noworodków jak i starszych chłopców.
Znajdziecie również przeróżne akcesoria dla dzieciaczków.
Welcome! Considerably enough of us this year on the blog! I show only temporarily and this is quite rare. I have a very interesting company here for you. Namely, it is Popreal.com

The store has clothes for kids. I've already literally lost myself ... So many beautiful and cute clothes. I honestly tell you to look at what the company has in the assortment. As for me, the most mother-daughter clothes were liked. See the clothes for girls.

I've found so many pearls for my star. Look ... it's not all. There are also beautiful clothes for boys. For newborns and older boys.

You will also find various accessories for kids.

piątek, 12 kwietnia 2019

Dresslily.com

Witam! Jestem! Powróciłam. Mam teraz bardzo mało czasu... Jestem zajęta 24h na dobę dziećmi. Pojawiam się tutaj na chwilkę z prezentacją firmy Dresslily
Współpracujemy już dość długo. Ogólnie współprace z firmami mam zawieszone, czasami skuszę sie jednak na jakiś post raz na ileś... Wraz z wiosną myślę już ruszyć z blogiem, będzie ciepło więc śmiało z dziećmi będę mogła wyskoczyć ma szybką sesję.. :)
A więc przejdźmy do firmy Dresslily.com
Mają przeogromny asortyment . Na pewno każda z nas wybierze coś dla siebie. Dużo obniżek, rabatów itp. Nowi klienci mają rabaty. Pokażę Wam kilka moich propozycji.
Zapraszam.

Hello! I am! I returned. I have very little time right now ... I am busy 24 hours a day with children. I am here for a moment with Dresslily's presentation

We've been cooperating for a long time. Generally, cooperation with companies I have suspended, sometimes I'm tempted, however, for some time once on a number ... Along with spring, I think now to move with the blog, it will be warm so boldly with children I can jump out has a quick session .. :)

So let's get to Dresslily.com

They have a huge range. Certainly, each of us will choose something for themselves. Lots of discounts, rebates etc. New customers have discounts. I will show you a few of my suggestions.

I invite you.
Here are the new arrival
It's time to refresh your wardrobe! DressLily prepare the best high-quality but low-prices products for you, make you free under all occasion for Monday to Friday


DLBF20 with 20% OFF: 

Over 10usd, save 2usd; Over 20usd, save 4usd; Over 30usd, save 6usd; Over 40usd ,save 8usd; Over 50usd, save 10usd; Over 60usd, save 12usd; Over 70usd, save 14usd; Over 80usd, save 16usd; Over 90usd, save 18usd; Over 100usd, save 20usd;Over 110usd, save 22usd; Over 120usd, save 24usd; Over 130usd, save 26usd; Over 140usd, save 28usd


https://www.dresslily.com/knee-seam-design-zipper-pockets-product3198068.html?lkid=20396820

https://www.dresslily.com/buttoned-mini-blazer-dress-product7084361.html?lkid=20396820?lkid=20396820

https://www.dresslily.com/leopard-print-asymmetrical-wrap-dress-product7709806.html?lkid=20396820?lkid=20396820

https://www.dresslily.com/boat-neck-long-sleeve-pure-color-sweater-product928734.html?lkid=20396820

https://www.dresslily.com/hooded-long-sleeve-sweatshirt-solid-color-slimming-pants-twinset-product939899.html?lkid=20396820